Welkom bij Leerexpert De Novanaut

In onze buitengewone lagere school aan Park Spoor Noord ben je welkom met een IAC-verslag of M-verslag type basisaanbod.

We geven onderwijs op maat aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Of je kind nu moeilijk leert, leest of rekent, op Leerexpert De Novanaut wordt schoolgaan terug leuk. Met de gepaste begeleiding en hulpmiddelen krijgt je kind het roer terug in handen en zet het vol zelfvertrouwen koers naar het (buiten)gewoon secundair onderwijs!

Juf en kinderen bouwen reuze blokkentoren op de speelplaats van Leerexpert De Novanaut
Juf geeft high-five aan leerling met fiets en vader aan schoolpoort van Leerexpert De Novanaut2

Troeven

  • Expertise in taal-en leerproblemen
  • Focus op zelfstandig leren werken
  • Kinderen voelen zich goed
  • Toekomstgerichte aanpak voor elke leerling
  • Voelt als een gewone school met intense begeleiding
  • Ouders worden nauw betrokken

Samen zoeken we naar de beste koers, zodat je kind het roer terug in handen krijgt.

Afbeelding
Kinderen spelen samen met leerkrachten een spel in een klas van Leerexpert De Novanaut.

Kunst, ook voor jou!

Afbeelding
2 meisjes schilderen beeldjes in de academie

Vacatures in de kijker

Deel deze pagina