Voor wie?

Type basisaanbod is gericht op kinderen met specifieke onderwijsbehoeften waarvoor redelijke aanpassingen in het gewoon onderwijs onvoldoende zijn om leerwinst te maken.

Vaak hebben zij een licht mentale beperking of een leerstoornis.  

Afbeelding
2 leerlingen en juf werken op de laptop in Leerexpert De Novanaut2

Onze werking

Via onderwijs op maat van elk kind proberen we te gaan voor maximale leerwinst op maat van het individuele kind. De leerinhoud wordt aangepast aan de specifieke noden van de leerling, maar we verliezen de leerstof van het gewoon basisonderwijs niet uit het oog.  

We evalueren je kind permanent zodat we na 2 schooljaren een duidelijk beeld hebben van waar je kind het best op zijn plaats zit: in het gewoon basisonderwijs of in het buitengewoon basisonderwijs.   

 

2 leerlingen en de juf spelen een taalspel op de speelplaats van Leerexpert De Novanaut

Wat na buitengewoon basisonderwijs basisaanbod? 

Het schoolteam en het CLB helpen jou en je kind bij het kiezen van een studierichting na het lager onderwijs. Dit kan in het gewoon of het buitengewoon secundair onderwijs zijn.   

Afbeelding
Juf en leerlingen spelen met gekeurde blokken in Leerexpert De Novanaut3